Økonomistyring

Bogføring, og i særdeleshed opfølgningen af denne, er ofte et nedprioriteret område. Og dog har mange lært hvor vigtigt det er, at bogføringen er på plads og opdateret. Hermed kan man hurtigt sætte ind og handle ud fra virksomhedens løbende regnskabstal. Dette kalder vi økonomistyring.

Den store forskel på virksomheder, som klarer sig godt og virksomheder, som klarer sig dårligt er ofte tydelig: dem som handler hurtigt ud fra deres aktuelle situation er dem, som kan vende situationen i tide og dermed begrænse tab.

Virksomhedsejere har også måtte sande hvor vigtigt det er, at man hurtigt får rykket sine debitorer i forhold til likviditet. Det samme gælder om tilpasning af lagrene til salget og om den aktuelle personalesituation.

Vi tilbyder hjælp med denne økonomistyring – eksempelvis i forbindelse med den daglige bogføring.

Optimering

Mange virksomheder har vokset sig store så stærkt, at der ikke løbende er blevet kigget på arbejdsgangene og tænkt i optimering af disse. Her kan vi være en medspiller og kigge ind i jeres hverdag og forsøge at komme med forslag til tiltag og forbedringsmuligheder, så I måske kan frigive hænder til andre steder, eller fordybelse i forsømte opgaver. Flere års erfaring med forskellige ERP systemer, systemer til faktura flows og lønsystemer gør os meget kompetente til at hjælpe til for at forenkle jeres hverdag. Hvis I mangler ressourcer i en afdeling i forbindelse med nye systemer tilbyder vi også gerne vores kompetencer i forbindelse med projekter.